Випадкове фото
Галерея
037 205 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 018
Архів статей

Вчилися рятувати життя разом з червонохрестівцями

8 вересня Україна від­значила Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Незмінним іні­ціатором його проведення в місті і районі залишаєть­ся Уманська міськрайон­на організація Товариства Червоного Хреста, яка по­стійно формує навички, по­пуляризує серед населення знання із надання комплек­су невідкладних медичних заходів людям, які рапто­во захворіли, або постраж­дали, до моменту огляду їх медичними фахівцями.

«Перша допомога при дорожньо-транспортних пригодах» – тема, на якій цьогоріч акцентували ува­гу червонохрестівці під час проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня на­дання першої медичної допомоги. Адже проблема досить актуальна не лише в Україні. Щороку до­рожньо-транспортні при годи забирають у світі близь­ко 1,25 млн. життів. Кожен день на доро­зі гине близько 3500 людей, а ще десятки ти­сяч отримують травми. Вчасно надана у таких ситуаціях екс­трена медична допомога доз­воляє звести до мінімуму розви­ток небезпечних усклад­нень у постраждалих та часто стає тим «рятівним містком» – між життям і смертю.

Плідна співпраця в пи­таннях надання домедичної допомоги потерпілим скла­лася у Товариства Червоно­го Хреста зі студентськими, учнівськими і педагогічни­ми колективами національ­ного університету садів­ництва, педуніверситету, гуманітарно-педагогічно­го та медичного коледжів, музучилища, Уманських за­гальноосвітніх шкіл №№ 3, 7, 10, 11, 12, 14, 17, НВК №№ 1, 24, обласного дитячого психолого-реабілітаційно­го центру для дітей, ДПРЧ-14 та іншими.

Зокрема, в День надан­ня першої медичної допо­моги учні загальноосвітніх навчальних закладів міста №№ 3, 7, 9, 10, 11 органі­зували у людних місцях міста флешмоби з відпрацю­вання заходів реанімації на тренувальному манекені при зупинці серцево-леге­невої системи.

До освітніх та профі­лактичних заходів Товари­ства Червоного Хреста долучилася учнівська молодь населених пунктів району: Дмитрушок, Шарина, Горо­децького, Родниківки, Ба­банки, Сушківки, Красно­пілки, Косенівки, Старих Бабанів.

Досить виразно відбув­ся майстер-клас з надання першої допомоги при най­поширеніших травмах в Ко­чубіївській загальноосвітній школі Паланської сільської ради об’єднаної територі­альної громади, у якому взяли участь: начальник відділу освіти Паланської сільської ради Ігор Кузь­менко, голова міськрайон­ної організації Товариства Червоного Хреста Вален­тина Чорна, учительський і педагогічний колективи за­кладу на чолі з директором Аллою Кисіль.

Товариство Червоного Хреста України й надалі за­прошує всіх бажаючих під­вищити власну обізнаність щодо безпеки дорожньо­го руху, оволодіти навичка­ми надання першої медич­ної допомоги, аби не тільки себе захистити, а й допо­могти постраждалим під час нещасних випадків, в кризових ситуаціях.

 

газета «Уманська зоря»,

 14 вересня 2018 року №38 (16952)

Вітання

ШАНОВНІ ВІДВІДУВАЧІ!

Радий вітати Вас на сторінках сайту та висловлюю щиру вдячність за інтерес до діяльності Товариства Червоного Хреста на Черкащині. Ми працюємо заради допомоги т а підтримки кожного, хто опинився у складній життєвій ситуації.
Милосердя та безкорисливість - головні риси, що об’єднують працівників, членів та волонтерів Товариства. Щоденно у містах та районах нашої області червонохресні організації надають допомогу хворим, малозахищеним, самотнім громадянам похилого віку, дітям-сиротам та інвалідам.

Робота у Товаристві – це покликання серця. Кожен може приєднатися до Товариства Червоного Хреста – Товариства Добрих Справ, ставши членом найбільшої милосердної організації у світі!

Для доброти та гуманізму не існує обмежень чи заборон. Тільки наша єдність у бажанні допомагати іншим здатна перемогти людське горе і сльози!

З повагою до Вас,
голова обласної організації
Товариства Червоного Хреста
Іван Гретченко